סרטון 1 הגדרות ראשוניות והתחלת עבודה:

 1. הגדרת זמני משמרות, תפקידי עובדים והיקף משרה.
 2. הכנסת רשימת עובדים.
 3. הכנסת דרישות לאיוש משמרות.
 4. הכנסת בקשות עובדים לשיבוץ.
 5. שיגור הקבצים ומעקב הזמנות.

הקש לצפיה בסרטון 1 התחלת עבודה עם Sched4u.סרטון 2 תפעול של ממשק המשתמש:

 1. מסך אילוצים- בקשות עובדים.
 2. מסך הגדרות- זמני משמרות, תפקידי עובדים, היקף משרה.
 3. מסך עובדים- נתוני עובדים.
 4. התפלגות עובדים.
 5. מאפיינים גלובליים- נתוני משתמש,אבטחה, אילוצים גלובליים.
 6. שיגור נתונים לייצור סידורי עבודה.

הקש לצפיה בסרטון 2 תפעול ממשק משתמש Sched4u.


סרטון 3 הורדה והתקנה:

 1. הורדה של ממשק המשתמש מאתר החברה בעברית.
 2. ביצוע התקנה של ממשק המשתמש.

הקש לצפיה בסרטון 3 הורדה והתקנה של ממשק המשתמש.סרטון 4 פורטל עובדים אינטרנטי:

 1. כניסת עובדים לפורטל באמצעות סמרטפון, טבלט או מחשב אישי.
 2. הגשת בקשות לשיבוץ באמצעות הפורטל האינטרנטי.
 3. כניסת מנהל שיבוץ וצפיה במסך בקשות עובדים.

הקש לצפיה בסרטון 4 פורטל עובדים.